Barnmorska till Hudiksvall

Förlösande barnmorska med minst 5 års erfarenhet. En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag.

Specialistsjuksköterska till Hudiksvall

Minst två års erfarenhet inom din vidareutbildning. En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag.

Förskollärare Bobygda förskola

Föreningen driver även Bobygda skola och fritidshem, en verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Förskolan har en gård som inbjuder till lek under alla…

Fordonstekniker till Sandviken

Intern service 1 är gruppen du kommer tillhöra. Som fordonstekniker ingår administrativt arbete i myndighetens system.

1 dag sedan

VD till Företagsutbildarna

Företagsutbildarna arbetar för att kvalitetssäkra och samordna utbildning. Vi tror på kompetens genom samverkan och har en tydlig vision; Vi stärker företagens…

Medicinsk sekreterare till kirurgkliniken

Vårddokumentation och registrering i olika vårdsystem. Alla i övrigt förekommande medicinska sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården.

Sjuksköterska till Hudiksvall

Tidsperiod: 2023-06-26-2023-07-30. En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag.

förvaltningschef

Flerårig erfarenhet från likvärdig ledarroll med personal-, budget- och legalt ansvar på helhetsnivå. Erfarenhet från att leda systematiskt och målstyrt…

Beredare till ICT Consulting!

ICT Consulting ingår i Netel AB och utför helhetslösningar inom telecom och kraft så som att bygga fysiska telekom-, bredbands- och elnät samt underhåll av…

1 dag sedan

Fysioterapeut till Trygg hemgång tillsvidaretjänst

Vi arbetar i hela Hudiksvalls kommun, med utgångspunkt i centrala Hudiksvall. Att ha roligt på jobbet är viktigt för att kunna göra ett bra jobb.